General info:
ted@orchestrepartout.nl

Bookings:

bookings@orchestrepartout.nl

Stichting Orchestre Partout heeft een ANBI C status.
ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. Stichting Orchestre Partout heeft een ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van Stichting Orchestre Partout  hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

 

Stichting Orchestre Partout heeft als doel: het realiseren, organiseren en ondersteunen van muziekprojecten met, voor en door professionele muzikanten, vluchtelingen en lokale gemeenschappen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Het bestuur van Stichting Orchestre Partout ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Medewerkers worden betaald conform CAO Muziek.

 

Stichting Orchestre Partout
Aelbertsbergstraat 62, 2023 CR Haarlem

Fiscaal nummer: NL856907339B01

Beleidsplan:
Financiële verantwoording:

NL